Logo erfgoedcelkapelleopdenbos Logo erfgoedcelkapelleopdenbos Logo erfgoedcelkapelleopdenbos

Publicaties

Drie Kleine Dorpen in een Grote Oorlog

Drie Kleine Dorpen in een Grote Oorlog

Kapelle-op-den-Bos Nieuwenrode Ramsdonk

Een gedetailleerde beschrijving van de belevenissen van de dorpen Kapelle-op-den-Bos, Nieuwenrode en Ramsdonk, én van zijn inwoners tijdens WO I.

U krijgt ca. 330 bladzijden vol feiten, verhalen en anekdoten, ruim geïllustreerd met 400 afbeeldingen. Gedrukt op hoogkwaliteitspapier, ingebonden en voorzien van een harde kaft voor een optimale levensduur is dit een collector's item dat in geen enkele boekenkast mag ontbreken!
100 jaar Lourdesgrot Ramsdonk

100 jaar Lourdesgrot in Ramsdonk


Voor iedereen die in Ramsdonk opgroeide is de Lourdesgrot een plaats die niet meer weg te denken is in de parochie.

Al 100 jaar is deze oase van rust een plek van ontmoeting met Maria. Je kan er stilletjes wat bidden, even tot rust komen, wat bezinnen. Mensen komen er een kaarsje branden, om steun vragen, of hun dankbaarheid tonen.

In deze publicatie proberen we een overzicht te geven van de geschiedenis van dit plaatselijk bedevaartsoord. Het is ook het verhaal van 100 jaar belangeloze inzet van vele Ramsdonkse mensen om ‘hun’ Lourdesgrot in stand te houden.125 jaar katholiek onderwijs Ramsdonk

125 jaar katholiek onderwijs Ramsdonk


Reeds meer dan 125 jaar leeft het katholiek onderwijs in Ramsdonk. De laatste 25 jaar daarvan maakte Ria Devos daar deel van uit als onderwijzeres en zorgcoördinator van de Vrije Basisschool Karamba.

In 2010 nam ze afscheid van de school. Bij het opruimen van haar kasten ontdekte ze tussen haar papieren het eeuwfeestboekje van de school. Dat inspireerde haar om een zoektocht doorheen het verleden te maken om zo het onstaan, de groei en de geschiedenis van de school op papier te kunnen zetten.

Het is haar afscheidsgeschenk aan Karamba maar tevens een document dat door middel van feiten en verhalen probeert weer te geven hoe het katholiek onderwijs al die jaren stand heeft kunnen houden in Ramsdonk.

Wat in 1885 begon met enkele zusters van Sint- Vincentus à Pauolo van Opwijk is nu 125 jaar later een school met een hart en een ziel, gedragen door een dorpsgemeenschap.120 jaar Vrije Vlaamse Zonen Kapelle-op-den-Bos

120 jaar Koninklijke Katholieke Fanfare "De Vrije Vlaamse Zonen" Kapelle-op-den-Bos


1892 Ook in ons dorp voeren de katholieken strijd tegen 'de ongelukswet' die aanleiding was tot de eerste schoolstrijd. Onderdeel van die strijd was… de stichting van de Katholieke Fanfare "Vrije Vlaamse Zonen".

2012 Ook in ons dorp is de wereld sedertdien aanzienlijk veranderd en zijn de idealen van onze stichters overwoekerd door een ongebreideld “joie de vivre”, voortgestuwd door een technologische en wetenschappelijke (r)evolutie.

Tussen beide jaartallen vormden de fanfares ontegensprekelijk de hartenklop van het dorpsleven. Dit boek toont hoeveel energie hiervan uitging: willen - kunnen - tijd maken… De veranderende tijden vergden een voortdurend anticiperen waarbij het voortbestaan van de fanfare niet altijd vanzelfsprekend was.

De auteur beperkt zich niet tot een louter feitenrelaas maar heeft ook aandacht voor de religieuze, politieke en sociale bewogenheid die deze vereniging heeft geboetseerd. Het illustreert ook hoe vele tradities sneuvelden door de maatschappelijke omwenteling die zich doorzette in de tweede helft van de 20e eeuw.

Foto's, citaten en getuigenissen scheppen, mits enige verbeelding, een authentiek beeld van hoe het toen was; een veelzijdig beeld ook van de sociale en culturele ontvoogding van onze (voor)ouders.

Gezien het constante ledenaantal gedurende heel de overschouwde periode is haast iedere Kapelse familie ooit, van dichtbij of wat verderaf, betrokken geweest bij “de sussen”… sympathiserend of … rivaliserend!

Deze betrokkenheid maakt dat dit herinneringsboek eenieder zeker zal boeien!